Số điện thoại Chăm sóc Khách hàng: 0938.580.746 | vietwise.vn@gmail.com

Giới thiệu về VietWISE


"Phúc lộc của con trong tay bố mẹ."

VietWISE là nơi chúng tôi tìm kiếm và tập hợp những chuyên gia hàng đầu có tâm huyết với Nghề làm Bố Mẹ và niềm tin "Phúc lộc của Con trong tay Bố Mẹ", để chia sẻ những tri thức, kỹ năng và niềm tin cần thiết, giúp các bố mẹ trẻ chuẩn bị và trải nghiệm nghề làm bố mẹ một cách tốt nhất cho con cái, cho bản thân và cho cộng đồng.

 

Nếu chúng ta tin rằng mỗi chúng ta đều sinh ra để chuẩn bị đón nhận Nghề làm Bố Mẹ, một nghề vô cùng thiêng liêng cao quý, mà đặc biệt là một khi đã bước vào, không thể giải nghệ, không thể đổi nghề, không thề từ chức..., nên càng cần phải học nghiêm túc và lâu dài nhất.

Để làm tốt bất cứ một nghề nào, chúng ta cũng cần phải học, và quá trình học hỏi, trau dồi, chuyên sâu đó không bao giờ ngừng.  "Bố mẹ yêu con nhất trên đời." "Bố mẹ nào cũng mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con."

Còn gì đúng đắn hơn, sâu sắc hơn là thể hiện tình yêu thương đó bằng kiến thức, bằng kỹ năng, bằng kinh nghiệm được chia sẻ của những người đã thành công - bằng việc học hỏi một cách chuyên nghiệp Nghề làm Bố Mẹ này càng sớm càng tốt, càng đầy đủ, càng lâu dài càng tốt?

Hãy cùng tham gia, hãy cùng học hỏi, hay cùng chia sẻ!

 

SỨ MẠNG:

- Hướng dẫn, chia sẻ và chuẩn bị, đồng hành với bố mẹ trẻ trên hành trình của Nghề làm Bố Mẹ thiêng liêng.

MỤC TIÊU:

- Chia sẻ kiến thứckinh nghiệm của Nghề làm Bố Mẹ - thông qua những khóa học bằng tiếng Việt (hoặc song ngữ) có giá trị cao về khoa học, xã hội, nhân văn và thực tiễn đến cộng đồng.

GIÁ TRỊ:

- Con người toàn diện "thân - tâm - trí" được sinh ra cao quý, chân thiện và đầy tiềm năng. Giúp bố mẹ chuẩn bị tốt cho Nghề làm Bố Mẹ để gìn giữ và duy trì phúc lộc của con để con phát huy tối đa những giá trị cao quý, chân thiện và tiềm năng thiên phú đó.

 

Tài khoản ngân hàng của VietWISE:

Tên tài khoản: Công ty CP Vietwise 
Số tài khoản 0531002482471
Chi nhánh Đông Sài Gòn
Tại Ngân hàng Vietcombank